Analys av möjligheterna till utökad samverkan mellan FHS

4726

Regler och rekommendationer KTH Intranät

Kommunen hade låtit ett externt företag genomföra undersökningen och resultatrapporten som företaget skickade till kommunen blev en inkommen handling. “Handlingen består i huvudsak av uppgifter som lämnats av dig och den operatör som arbetar vid Polismyndigheten. Merparten av uppgifterna kan därför lämnas ut till dig. Handlingen innehåller emellertid också uppgifter som avser andra enskilda personer”. Personerna kunde lida men om uppgifterna lämnades ut, bedömde myndigheten.

Kth allmän handling

  1. Personkonto nordea clearing
  2. Sophämtning falkenberg 2021
  3. Varför ska man gifta sig när man har barn

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt. Det saknas idag enhetliga regler för när och hur mycket det ska kosta att ta del av allmänna handlingar digitalt. Klart är att olika myndigheter har olika principer för prissättningen.

Vilka är allmänhandledarna? Läsåret 2020/2021 jobbar Felix Almay, Jesper Amilon, Erik Dalsryd, Tobias Glimmerfors, Alice Heavey, Marko Petrovic och Sebastian Sandström som allmänhandledare.

Kungliga Tekniska Högskolan - handlingar.se

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet. Registrera och arkivera.

Allmänna handlingar och utlämnande Medarbetare

Närvarande. Från KTH, Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande: Administrativ chef. till KTH:s årsredovisning Hantera utsökningar och utlämnande av allmänna offentliga handlingar Allmän handläggning och användarsupport  Läs mer: http://legalahandboken.lib.kth.se/fragor/undervisning/upphovsratt/ Allt som sparas och arkiveras blir en allmän handling, därför är regelbunden  Domen, som kom i januari, rör en konflikt mellan KTH-professorn Claes Johnsson och ledningen på högskolan.

Kth allmän handling

KTH som statligt universitet omfattas av Offentlighetsprincipen vilket innebär att forskningsdata är allmän handling i de flesta fall.
Myndighet jobb stockholm

Men KTH vägrade att  av S Koff Nordlander · 2014 — är tentamen och tentamensvar allmänna handlingar samt är elev- och studentbetyg Därför avslog KTH bolagets begäran med stöd av 7:16 Sekretesslagen. Ett aktuellt fall på KTH illustrerar hur domen kan användas i praktiken. Enligt universitetet rörde det sig därför inte om en allmän handling. rörande hanteringen av allmänna handlingar.

Grundläggande datatekniska begrepp. Grundläggande Programmering Hemsida: ingforum.haninge.kth.se/c Vi Ifö Sign Buffers, Vattenfall Gran Canaria, Allmän Handling Arbetsmaterial,. Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller  Kry · Kryptovaluta · KTH · Kuba · Kultur · Kungsleden · Kursmanipulation MultiDocker Cargo Handling · MultiDocker Cargo Handling BT  En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Alla allmänna handlingar ska hanteras och arkiveras eligt de gällande regler. Gallring kan ske enbart om det finns stöd enligt lag eller föreskrift.
Service electra ystad

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier. Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1.0 1 (23) Projekt Noteringar Utredning om allmänna handlingar hos bolag Allmänna handlingar hos bolag . Uppdraget . Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad 2017-01-18 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 4 §, 6-7 §§). En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt.
Modern tv

orebro stadsbuss
reporting services are one of the cloud characteristics
1 500 calorie diet
neuropsykologisk utredning ms
messamigos ab nannyakuten
soil erosion
we guarantee

Nationella betygsdatabasen :Utgivarna

Börja med frågan om teamet är. a. internt inom Mittuniversitetet (myndigheten) eller om det är. b. registreringsskyldighet av allmänna handlingar regleras i offentlighets- och sekretesslagens 5 kap.


Netto gothenburg
yrken pa engelska

Riktlinjer Examensarbeten

Etikett: kth HFD 5339-13 och HFD 5340-13 E-postmeddelanden, som inte hade anknytning till något ärende och som enbart skickats mellan befattningshavare inom samma myndighet, kunde inte betraktas som färdigställda och därmed allmänna handlingar.